Kornelis Bijlsma

Mede-praktijkeigenaar van 'De Vesteynde' in de Westereen

- Sportfysiotherapeut (NVFS)
- Register podoloog (st. LOOP)
- ESWT/shockwave therapeut
- BIG geregistreerd

Expertise Kornelis Bijlsma:

  • Register (sport)podoloog

  • Dry needling praktijk

  • Shockwave praktijk (ESWT)

  • (sport)fysio-manueel therapie

  • Uitgebreide kennis over de voet- en voet gerelateerde problemen

  • Ketendenker (FOI)

  • Rompstabilisatie trainer

  • Tapen en bandageren

  • Orthesiologie

Jaren lange ervaring op (top)sport gebied